Andreas Prinz (CEO) and Peter Haidenek (CFO)
Andreas Prinz (CEO) and Peter Haidenek (CFO)

Zrównoważony rozwój

Croma-Pharma od dawna realizuje politykę opartą na zrównoważonym rozwoju ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Podejście to było dla nas ważne na długo przed pojawieniem się ESG w sferze korporacyjnej. Dzięki temu, Croma jako odpowiedzialny przedsiębiorca, może wykorzystać pełen potencjał zrównoważonego zarządzania korporacyjnego.

To jasne zaangażowanie w zrównoważony rozwój odzwierciedla się również w utworzeniu dedykowanego Globalnego Działu Zrównoważonego Rozwoju oraz opracowaniu odpowiadającej mu struktury zarządzania. Publikacja istotnych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz kluczowych danych finansowych za rok 2023 jest planowana na rok 2024.

Croma 20 Okt HQ 119 Zuschnitt v2

Środowisko: Razem dla świata, w którym da się żyć

W obszarze ochrony środowiska skupiamy się na przejściu na odnawialną energię elektryczną i osiągnięciu neutralności klimatycznej. W tym celu od 2018 roku korzystamy z systemu fotowoltaicznego do przyjaznego dla środowiska wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto, dodatkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla siedziby i zakładu produkcyjnego pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, a mianowicie w 100% z energii wodnej.

Katalog naszych działań na rzecz ochrony środowiska obejmuje stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz bezpłatne rowery dla naszych pracowników, a także neutralizację ścieków za pomocą dwutlenku węgla zamiast kwasu fosforowego oraz optymalizację procesu pakowania w opakowania typu blister, co prowadzi do znacznego zmniejszenia marnotrawstwa materiałów.

 

 

CromaPharma 160

Społeczne: Razem na rzecz równych szans

W ramach naszej strategii społecznej staramy się promować różnorodność, równość i integrację. Dbamy o równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz promujemy elastyczne modele czasu pracy. Ponadto opracowaliśmy kompleksowe programy zdrowotne skupiające się na zdrowiu psychicznym i aktywności fizycznej. Przykładami tego typu działań są zajęcia fitness, wewnętrzna sala treningowa, możliwość konsultacji medycznych w miejscu pracy oraz zewnętrzny program wsparcia pracowników z udziałem doświadczonych ekspertów zdrowotnych.

44% stanowisk kierowniczych zajmowanych jest obecnie przez kobiety. Dążymy do tego aby do 2025 roku wskaźnik ten osiągnął ok. 50%.

Bliska naszemu sercu jest także współpraca z organizacją Light for the World, która za cel stawia poprawę opieki okulistycznej w najbiedniejszych regionach świata.

CromaPharma 034 v3

Zarządzanie: Razem na rzecz większej sprawiedliwości i przejrzystości

Dążymy do stosowania naszych standardów etycznego postępowania we wszystkich obszarach działalności naszej firmy. Na przykład, mamy własnego oficera ds. zgodności, który zarządza, promuje i monitoruje tę kwestię. W związku z tym wprowadziliśmy jednolite procesy zarządzania i kontroli, takie jak system kontroli wewnętrznej (ICS) czy zasadę podwójnej kontroli.

Zobowiązujemy się do podejmowania decyzji opartych na wiedzy naukowej i danych, przestrzegania zasad, uczciwości i odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Wprowadziliśmy również polityki, procedury i szkolenia, aby zapewnić, że nasi pracownicy i partnerzy biznesowi przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, regulacji i kodeksów branżowych. W celu promowania zrównoważenia w łańcuchu dostaw przeprowadzamy szczegółową analizę naszego zarządzania dostawcami oraz procesu odpowiedzialności wobec nich (due diligence).

Strona internetowa przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z zakresu medycyny estetycznej lub medycyny oraz dla osób działających w imieniu spółek lub przedsiębiorców zainteresowanych produktami Croma Pharma w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Logowanie

Rejestracja

*Pola wymaganeWspóładministratorami Twoich danych osobowych są Croma-Pharma Gmbh Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria, wpisana w Rejestrze Handlowym pod numerem: FN 92329d, adres e-mail: office@croma.at oraz Croma Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000461457, posiadająca NIP: 5223006077, REGON: 146673600 adres e-mail: biuro@croma.pl. Twoje dane przetwarzamy w celu rejestracji i obsługi konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wysyłania wiadomości newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celach archiwalnych i dowodowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Pełna treść klauzuli jest dostępna w Polityce prywatności.