Protecția datelor

1. Informarea dvs. și obținerea consimțământului privind prelucrarea datelorcu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.cromapharma.com/ro (în cele ce urmează „pagina web") și are calitatea de Operator - Croma CROMA PHARMA ROMANIA – Societate cu răspundere limitată (SRL), Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 18, județ Cluj, email: sorin.strimbu@cromapharma.ro (în cele ce urmează "Croma").

În vederea respectăriiobligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezinta o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personalpe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării,durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani. 

Datele dvs cu caracter personal pe care le colectăm sunt: numele și prenumele, adresa de email, adresa de IP și profesia, Informațiile referitoare la sistemul de operare și browser. Aceste date cu caracter personal vor fi stocate în momentul conectării în baza noastră de date.

Aceste date sunt colectate de către noi atât în scop de marketing direct,respectiv pentru a primi un buletin informativ și informații despre evenimente viitoare, cât și în scop statistic. Datele dvs. nu vor putea fi folosite în alte scopuri.

Temeiul prelucrării este consimțământul dvs, acordat conform scopurilor anterior menționate. 

În principiu, sunt colectate și utilizate doar acele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru a vă oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web și pentru analizarea și optimizarea acesteia și a proceselor ulterioare, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

Prin bifarea căsuței alăturate corespunzătoare dvs. vă dați consimțământul la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal arătate mai sus, pentru scopurile arătate.

Înregistrare medici

Pentru a consulta la noi conținuturile care sunt destinate exclusiv medicilor, trebuie să vă înregistrați la cu precizarea numelui dvs. și a adresei dvs. de e-mail și să confirmați că sunteți medic practicant. Aceste date cu caracter personal vor fi stocate în momentul conectării în baza noastră de date în scopul prelucrării ulterioare pentru scopurile mai sus arătate și vor fi înregistrate pentru dovedirea consimțământului dvs.

Prin înregistrarea adresei dvs. de e-mail pentru buletinele noastre informative, vă dați consimțământul ca adresa dvs. de email să fie utilizată în scopuri publicitare proprii, până la renunțarea dvs. de a primi buletine informative. Renunțarea la primirea buletinelor informative este oricând posibilă prin deschiderea link-ului corespunzător din respectivul newsletter sau prin e-mail cu precizarea solicitării corespunzătoare la office@croma.at.

Totodată, colectăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri statisticeîn vederea optimizării ulterioare a apariției noastre pe internet și pentru a o prezenta în mod mai atrăgător. Colectarea și stocarea temporară se realizează exclusiv sub formă anonimă și nu oferă niciun fel de indicații privind identitatea dvs. în timpul acestei utilizări.

Google Analytics

Pagina noastră web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web aparținând Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează așa-numitele "Cookies". Acestea sunt fișiere text, care se stochează pe computerul dvs. și permit o analiză a utilizării paginii web prin intermediul dvs. Informațiile obținute prin cookie privind utilizarea acestei pagini web de dvs. vor fi transmise de regulă către un server aparținând Google în SUA și stocate acolo. Prin anonimizarea IP activată pe această pagină web ("IP anonimzat"), adresa dvs. IP se prescurtează mai întâi de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European (așa-numita mascare IP).  Doar în cazuri excepționale, adresa IP integrală se transmite către un server aparținând Google în SUA și se prescurtează acolo înainte de prelucrarea ulterioară. Google va utiliza aceste informații în numele operatorului acestei pagini web pentru analiza utilizării paginii web de către dvs., pentru emiterea rapoartelor privind activitățile paginilor web și pentru prestarea de servicii suplimentare legate de utilizarea paginilor web și a utilizării internetului față de Croma. Google nu va combina cu alte date adresa IP transmisă de browserul dvs. în cadrul Google Analytics. 

Puteți împiedica stocarea fișierelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că în acest caz nu pot fi utilizate în întregime toate funcțiile acestei pagini web. În plus, puteți preveni înregistrarea datelor obținute prin fișierele cookie și referitoare la utilizarea paginii web de către dvs. (inclusiv a adresei dvs. IP) către Google, cât și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Cookies

La utilizarea paginii noastre web și la înregistrarea ca medic, datele vor fi stocate automat în fișierele noastre de logare, pe care le primim de la browser-ul dvs. în timpul vizitei (un browser este de exemplu Internet Explorer, Firefox, Safari etc.). Aceasta înseamnă căștim adresa IPși că pe computerul dvs. este instalat automat un cookie. Aceste fișiere mici stochează doar informațiile care servesc la recunoașterea browser-ului dvs. în vederea optimizării și a simplificării utilizării ofertei noastre web. Nu vor fi produși viruși, computerul nu va fi atacat, iar dvs. nu veți fi identificat sau investigat personal.

Aceste fișiere cookie ne permitsă salvăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.

Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies. 

În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

Social Plugins

Pagina noastră web poate utiliza așa-numitele social plugins ("plugins") ale rețelelor sociale (1) Facebook, (2) Instagram, (3) LinkedIn, (4) Xing, (5) Vimeo și (6) Youtube ("rețele sociale"). Acestea vor fi operate (1) de Facebook Inc., (2) de INSTAGRAM, Inc., (3) de LinkedIn Ireland Unlimited Company, (4) de XING SE, (5) de Vimeo LLC și (6) de YouTube, LLC ("furnizori").

Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați logat.

În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place”' de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

Google Maps

În cadrul reprezentării cartografice pe pagina noastră web utilizăm Google Maps (operator: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Prin utilizarea Google Maps, pot fi transmise direct către Google informații privind întrebuințarea acestei pagini web inclusiv a adresei dvs. IP. 

Dacă de pe pagina noastră de internet intrați pe o subpagină care conține Google Maps, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu servele aparținând Google. Conținutul hărților va fi transmis direct de Google către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Din acest motiv nu avem nicio influență asupra volumului datelor colectate în acest mod de Google.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Google, precum și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs.  private se găsesc în instrucțiunile referitoare la protecția datelor aparținând Google:https://www.google.com/policies/privacy/

Prin bifarea căsuței alăturate vă dați consimțământul explicit și expres să faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv creare de profiluri.

2. Transferul datelor dvs cu caracter personal:

Datele dvs. vor fi stocate pe serverele aparținând Croma-Pharma GmbH (Austria) și vor fi interschimbate și utilizate în cadrul scopurilor descrise anterior și conform dispozițiilor legale între firmele Grupului Croma (acestea includ: Croma-Pharma GmbH, Croma GmbH, Croma Australia Pty Ltd, Croma Pharma Produtos Medicos Ltda, Croma Aesthetics Canada Ltd., Croma Schweiz GmbH, Laboratorios Croma Estetica, SL, Croma France SASU, Croma Nederland B.V:, Croma-Pharma Sp. Z o.o., Croma Pharma Romania SRL, Croma USA Inc.).  

Vă informăm că avem dreptul de a face cunoscute datele dvs. cu caracter personal către alte societăți ale Grupului Croma și în afara Uniunii Europene (Australia, Brazilia, Canada), însă doar în măsura în care acestea se obligă să prelucreze aceste date în concordanță cu Regulamentul și dovedesc faptul că  (1) oferă garanții adecvate privind protecția datelor personale și că (2) în țările menționate, există drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru dvs.

De asemenea, avem dreptul de a mandata operatori externi de date din cadrul și din afara Uniunii Europene cu prelucrarea datelor cu caracter personal și de a le face acestora cunoscute datele cu caracter personal în acest scop, în măsura în care aceștia se obligă prin contract, să prelucreze aceste date cu caracter personal doar la cererea noastră și în scopurile noastre și să respecte Regulamentul.

În măsura în care datele cu caracter personal vor fi găzduite de către Croma și/sau de către operatorii de date mandatați de Croma - pe teritoriul țării, în cadrul și din afara UE - și/sau prelucrate în alt mod,  atunci, se vor adopta măsuri necesare organizatorice, tehnice și contractuale, în vederea asigurării unei protecții echivalente a datelor dvs cu caracter personal, în concordanță cu toate prevederile legale în vigoare, îndeosebi cu Regulamentul. 

Mai mult, sub rezerva unei obligații legale sau a unei hotărâri judecătorești, datele cu caracter personal colectate de la dvs. nu vor fi transmise altor terți, decât în cazul în care v-ați exprimat anterior consimțământul explicit în acest sens sau dacă avem obligația legală de a transmite aceste date. 

În orice moment vă puteți retrage consimțământul dat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, pentru scopurile arătate, inclusiv consimțământul pentru a face obiectul unei decizii bazată exclusiv pe prelucrare automată printr-un email trimis la office@croma.at cu subiectul „Modificare date client Homepage“. Retragerea consimțământului va produce efect doar pentru viitor și va avea ca și consecință încetarea prelucrării.

Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

O înregistrare corectă a datelor dumneavoastră personale are întotdeauna o importanță deosebită pentru noi. Dacă doriți corectarea sau ștergerea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un email la dataprotection@croma.at specificând “Change of customer data at homepage” în titlul mesajului.

3. Totodată, noul Regulament oferă drepturi suplimentare persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind:

  • dreptul de a avea acces la datele dvs:puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Croma va comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă Croma nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  • dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată
  • dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs  vor fi șterse. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care Croma demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  • dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere adresată la adresa de email office@croma.at.

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta informare  a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

4. Disclaimer

Conținuturile paginilor web străine, la care noi facem trimitere direct sau indirect pe pagina noastră (prin „Hyperlinks“ sau „Deeplinks“) se afla în afara responsabilității și sferei noastre de control și nu vor fi însușite de către noi. Cu toate acestea, putem declara că în momentul stabilirii corespunzătoare a linkului am plecat de la premiza că nu există conținuturi ilegale pe paginile web la care trimit linkurile. Nu avem niciun fel de influență asupra configurării actuale și viitoare sau a conținuturilor paginilor la care trimit linkurile, precum nici asupra obținerii drepturilor de autor referitoare la acestea. Din acest motiv ne distanțăm expres de toate conținuturile tuturor paginilor web la care trimit linkurile, care au fost modificate după stabilirea linkului. Această constatare este valabilă pentru toate linkurile și trimiterile stabilite în cadrul prezenței noastre online. Furnizorul paginii, la care se face trimitere, este unicul responsabil pentru conținuturi ilegale, eronate sau incomplete și în mod deosebit pentru daunele, care apar din utilizarea informațiilor accesate pe paginile web la care trimit linkurile. În cazul în care luăm la cunoștință despre conținuturi ilegale, anticoncurențiale sau eronate pe paginile web, spre care trimit linkurile vom elimina linkul afișat.

Dacă sunteți un profesionist din domeniul sănătății (HCP), vă rugăm să vă conectați pentru a vedea informații specifice despre produsele noastre

Autentificare

Înregistrare

* câmpurile sunt obligatorii